NFOŚiGW

logo NFOŚiGW

TOM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
realizuje projekt dofinansowany ze środków
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej pod nazwą:
„Budowa nowej instalacji w Szczecinie do przerobu odpadów metali w celu ich odzysku”.

Projekt ten realizowany jest w ramach programu priorytetowego 2.1.2: „Racjonalna gospodarka
odpadami, cz.2. Instalacje gospodarowania odpadami"

Inwestycja zlokalizowana jest w Szczecinie przy ul. Pomorskiej 112

 

Zapytanie ofertowe nr 1

Formularz ofertowy nr 1

 

Zapytanie ofertowe nr 2

Formularz ofertowy nr 2

 

Zapytanie ofertowe nr 3

Formularz ofertowy nr 3

 

Zapytanie ofertowe nr 4

Formularz ofertowy nr 4

 

Zapytanie ofertowe nr 5

Formularz ofertowy nr 5

 

Zapytanie ofertowe nr 6

Formularz ofertowy nr 6

 

Zapytanie ofertowe nr 7

Formularz ofertowy nr 7

 

Zapytanie ofertowe nr 8

Formularz ofertowy nr 8

 

Strona używa cookies Dowiedź się więcej Zamknij