O firmie

TOM Spółka z o.o. z siedzibą w Szczecinie od 1990 roku zajmuje się pozyskiwaniem surowców wtórnych w postaci złomu, metali kolorowych, makulatury, folii, butelek PET, szkła i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Od początku istnienia, konsekwentnie realizując politykę systematycznego rozwoju, firma osiągnęła wysoką pozycję w swoim segmencie rynku. Wykwalifikowana kadra, nowoczesne zaplecze transportowe oraz specjalistyczny park maszynowy pozwalają firmie oferować kompleksową i stojącą na wysokim poziomie obsługę przemysłu, handlu i klientów indywidualnych w zakresie gospodarki odpadami.

Szeroki wachlarz usług świadczonych przez TOM Sp. z o.o. obejmuje:

1. Zagospodarowanie następujących rodzajów odpadów:

  • złomu stalowego
  • metali nieżelaznych
  • makulatury
  • tworzyw sztucznych w postaci folii, butelek PET oraz innych materiałów
  • stłuczki szklanej

2. Punkt zbiórki pojazdów samochodowych wycofanych z eksploatacji

3. Zbiórkę zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

4. Zbiórkę baterii i akumulatorów

5. Usługi transportowe

Firma posiada rozbudowany park transportowy oraz maszynowy. W skład taboru wchodzą specjalistyczne zestawy samochodowe z własnym systemem załadowczym oraz komplet różnorodnych kontenerów do przewozu odpadów. Pozyskiwanie surowców wtórnych następuje przede wszystkim poprzez wykorzystanie własnych kontenerów, których firma posiada ponad 1500.

Ciągła ekspansja firmy zaowocowała utworzeniem oddziałów terenowych na obszarze Polski. 

Place firmowe wyposażone są w bocznice kolejowe, wagi samochodowe i kolejowe, prasonożyce, nowoczesne maszyny przeładunkowe oraz prasy belujące.

Przewóz wstępnie przetworzonych surowców wtórnych odbywa się poprzez wykorzystanie transportu drogowego, ale także kolejowego, śródlądowego i morskiego, zalecanego z ekologicznego punktu widzenia.

Strona używa cookies Dowiedź się więcej Zamknij