Makulatura i tworzywa sztuczne, surowce wtórne

TOM Sp. z o.o. jest jedną z największych firm w Polsce, zajmujących się pozyskiwaniem surowców wtórnych. Potencjał firmy, zaplecze techniczne oraz kadrowe umożliwiają kompleksową obsługę przedsiębiorstw w zakresie racjonalnej gospodarki odpadami. Oferta skierowana jest do: zakładów przemysłowych, placówek handlowych, drukarń, zakładów odzysku i składowania odpadów, przedsiębiorstw gospodarki komunalnej, firm zajmujących się wywozem odpadów oraz prowadzących ich selektywną zbiórkę, punktów skupu surowców wtórnych.

Odbiór odpadów obejmuje następujące grupy materiałowe:

  1. Makulatura Makulatura: kartonowa, gazetowa, mieszana.
  2. Tworzywa sztuczne: folia polietylenowa, opakowania PET, worki typu Big-bag.
  3. Stłuczka szklana opakowaniowa, opakowania z białej blachy, opakowania z aluminium.

Sposób odbioru odpadów dostosowany jest do indywidualnych potrzeb klientów i następuje najczęściej z wykorzystaniem kontenerów o pojemności od 5 m3 do 33 m3. Oferujemy również odbiór surowców wtórnych z zastosowaniem innych pojazdów ciężarowych.

Wstępny przerób surowców wtórnych realizowany jest w punktach przerobu rozmieszczonych na terenie zachodniej Polski,wyposażonych w prasy belujące, o potencjale przerobowym rzędu 7 000 ton miesięcznie. Odpady opakowaniowe poddawane są procesowi sortowania na poszczególne frakcje oraz belowania. Tak przygotowane surowce kierowane są bezpośrednio do zakładów zajmujących się ich odzyskiem lub recyklingiem. Firma przejmuje na siebie odpowiedzialność za recykling surowców wtórnych od momentu ich odbioru do chwili dostarczenia do podmiotów, mających status recyklera.

Spółka współpracuje z największymi papierniami, hutami oraz zakładami przerobu tworzyw sztucznych zlokalizowanymi na terenie Polski i Europy Zachodniej.

Strona używa cookies Dowiedź się więcej Zamknij