TOM Elektrorecykling Sp. z o.o.

Zbiórka i przetwarzanie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, obsługa b2b w zakresie kompleksowej gospodarki surowcami wtórnymi, odpadami poprodukcyjnymi i przemysłowymi.

W ramach działalności TOM ELEKTRORECYKLING Sp. z o.o. organizujemy obsługę przedsiębiorców w zakresie gospodarki surowcami, elektroodpadami, odpadami poprodukcyjnymi i niebezpiecznymi. Prowadzimy Zakłady Przetwarzania Zużytego Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego w Szczecinie i Szamotułach. 

Zagospodarowanie odpadów odbywa się przy współpracy z wiarygodnymi recyklerami w kraju i za granicą, których zezwolenia na recykling/odzysk nie budzą wątpliwości, a ich działalność jest corocznie weryfikowana przez organy inspekcji ochrony środowiska.

Odpady nienadające się do recyklingu/odzysku kierujemy do unieszkodliwienia u sprawdzonych i wiarygodnych partnerów.

Od 2013 r. w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu, realizujemy bezpłatne odbiory wielkogabarytowych odpadów zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego wprost z gospodarstw domowych na terenie Szczecina i Stargardu.

www.grupatom.pl

Strona używa cookies Dowiedź się więcej Zamknij