Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

Korzystając z naszych usług oddadzą Państwo zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne w sposób zgodny z prawem i bezpieczny dla środowiska naturalnego.

Ustawa z 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (DzU nr 180, poz. 1495) określa zasady postępowania ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym.

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

Użytkownik urządzeń przeznaczonych dla gospodarstw domowych ma obowiązek oddania zużytego sprzętu podmiotowi zbierającemu taki sprzęt, wpisanemu do odpowiedniego rejestru Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Zabronione jest umieszczanie zużytego sprzętu łącznie z innymi odpadami. Obowiązuje zasada zbierania odpadów w sposób selektywny.

Od 1 czerwca 2006 r. firma nasza jest zarejestrowana w Głównym Inspektoracie Ochrony Środowiska pod numerem E0007678Z jako posiadająca uprawnienia do zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Tym samym jesteśmy obowiązani do nieodpłatnego przyjmowania zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych, czyli od użytkowników indywidualnych.

Przypominamy, że dokonując zakupu nowego urządzenia, każdy ma prawo oddać zużyty sprzęt sprzedawcy detalicznemu lub hurtowemu, pod warunkiem że będzie on tego samego rodzaju oraz w ilości nie większej niż sprzedawany nowy sprzęt.

Zgłoś odbiór elektroodpadów >>

 

Strona używa cookies Dowiedź się więcej Zamknij